Gambar kanak2 main sex gn bapa Free horny chat no sign ups

Kemungkinan potensi dan bakat anak-anak lebih menyerlah atau mencapai prestasi yang maksimum. Jangan dipaksa jika anak-anak kurang kepandaian dalam akademik.

Pernah seorang bapa merotan anak lelakinya yang berumur empat tahun kerana tidak pandai membaca seperti sepupunya.

Berbeza dengan anak-anak yang berwatak “outdoor’, bawalah mereka berjalan-jalan sambil mendidik dengan nilai-nilai agama atau belikan bola atau basikal jika anak- anak meminati sukan.

gambar kanak2 main sex gn bapa-26

berirman yang bermaksud: “Bunuh sahaja Yusuf atau buanglah dia ke satu daerah supaya perhatian ayahmu tertumpah kepadamu sahaja, dan sesudah itu hendaklah kamu menjadi orang yang baik.”“Salah seorang daripada mereka berkata: ‘Janganlah kamu bunuh Yusuf, tetapi masukkanlah dia ke dalam sumur supaya dia dipungut oleh beberapa orang musafir, jika kamu memang hendak bertindak sesuatu terhadapnya” (Surah Yusuf 12:9-10)Nabi Yusuf a.s.Ibu bapa dianggap memiliki keyakinan yang kuat jika memiliki tujuan untuk berlaku adil dalam hidupnya terhadap Allah dan sesama manusia tidak kira dalam apa-apa sahaja urusan termasuk dalam mendidik anak-anaknya.Allah berfirman yang bermaksud: “Berlaku adillah kerana adil itu lebih dekat kepada takwa.Iaitu mereka yang berlaku adil dalam memutuskan hukum dan bertindak adil terhadap bawahan (rakyat, keluarga) mereka.” (Riwayat Muslim)Adil bermaksud meletakkan sesuatu sesuai pada tempatnya, memberi hak kepada yang berhak dan mengambil hak daripada yang tidak berhak.Adil dengan memenuhi keperluan anak-anak misalnya memberi makanan yang halal lagi baik (halalan tayyiban), memberi ilmu dan didikan yang baik, menjaga emosi, memberi cukup kasih sayang, perlindungan dan sebagainya.

Leave a Reply